TOP2:
眼袋型淚溝、淚溝型黑眼圈整倒一堆醫美專家即使用小分子玻尿酸-考不倒的黃醫師堅持最持久的大分子打淚溝
TOP3:
一年打兩次瘦小臉,50年不就要打100次? 不用!彥安診所:定形式瘦小臉不再肉餅臉

國二數學請高手幫忙解答急急急~~

已知
1/x – 1/y = 3
y – x = 3xy 


(2x + 3xy – 2y) / (x – 2xy – y)
= ( 2(x – y) + 3xy ) / (x – y – 2xy)
= ( 2(- 3xy) + 3xy ) / (- 3xy – 2xy)
= – 3xy / (- 5xy)
=  3/5

1x1.trans 國二數學請高手幫忙解答急急急~~
Yahoo!奇摩知識+ – 分類問答 – 科學常識 – 已解決

Top!
Social Links:
FACEBOOK